Ποιοί είμαστε

Το μέλλον στις κατασκευές!

Πάνω από 25 χρόνια η ομάδα εργασίας του «Αντισθένη» έχει εκτελέσει εκατοντάδες έργα, μεγάλων και μικρότερων προϋπολογισμών σε όλη την Ελλάδα και το Εξωτερικό. Έχει βραβευτεί επανειλημμένως κι έχει όλα τα πιστοποιητικά ποιότητας που απαιτούνται. Διατηρεί μία σταθερά ανοδική πορεία ανάπτυξης και επέκτασης εξυπηρετώντας τις ανάγκες – μικρές και μεγάλες – όλων των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των ξενοδοχειακών κι όσων ιδιωτών αναζητούν μια σωστή λύση στην αξιοποίηση του ακινήτου AirBnB και της διαχείρισής του. Η πλούσια παρουσίαση των εργασιών που έχουμε αναλάβει όλα αυτά τα χρόνια και αναδεικνύονται στην παρούσα ιστοσελίδα αποδεικνύει τον επαγγελματισμό που δείχνουμε για κάθε project που αναλαμβάνουμε.